Çorbada Tuzun Olsun Projesi

Proje Detayları: Nedir ve Ne Zaman Başladı

Toplumun pek çok farklı kesiminden insanın bir araya gelerek oluşturduğu Çorbada Tuzun Olsun Derneği; sokakta yaşayan evsiz insanlar için çözümler üreten, farkındalık oluşturan, temel ihtiyaçları sağlayan ve evsizlerin topluma kazandırabilmesi için çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur. 2017 yılında sürdürülebilir çözümler üretebilmek adına kurumlaşan Çorbada Tuzun Olsun, 2014 yılında başladığı yolculuğunun ilk gününden bu yana; pandemi öncesinde her akşam ve pandemi sürecinde hafta içi her gün olmak üzere sokakta yaşayan evsizlere mobil gıda bankacılığı ile gıda dağıtımında bulunmaya devam ediyor.

Bizim Mutfak’ın Projeye Katkısı

Çorbada Tuzun Olsun’un gerçekleştirdiği gıda dağıtımları, kendini toplumdan soyutlayan evsizleri topluma adapte ederek kazandırabilmek adına yapılan çalışmaların temel adımını oluşturuyor. Bizim Mutfak, Çorbada Tuzun Olsun’un çıkmış olduğu bu yolculuğa sponsor olarak 37 bin 515 kase çorbanın sokakta yaşayan evsizler için üretilmesine katkıda bulundu. Uzatılan her bir kase çorba ise sokakta yaşayan evsizlerle güven köprüsü kurabilmek için sıcak bir araç oldu.

Projeyle Değişen Hayatlar

Çorbada Tuzun Olsun Derneği, gıda dağıtımları sürecinde kurduğu iletişim aracılığıyla faaliyetlerde bulunarak; sokakta yaşayan evsizlerin kayıtlı yaşamasını, sağlık ve sosyal hizmetlerden gönüllüler aracılığıyla yararlanmalarını ve topluma katılmalarını sağlamaktadır. Evsizlerin topluma katılım sağlamalarıyla birlikte rehabilitasyon, barınma ve istihdam ile hayatlarını kendi kendilerine idame ettirebilecek bir düzene kavuşmaları hedeflenmektedir. Bu kapsamda Çorbada Tuzun Olsun’un kurumlaşmasından bu yana; 47 evsiz topluma kazandırılmıştır. 850 evsizin de sosyal izlemesi yapılmaya devam etmektedir. 2019 yılı Şubat ayında Bizim Mutfak’ın da gıda üretiminde destek olmaya başladığı Çorbada Tuzun Olsun, sokakta yaşayan evsizlerin hayatlarını dönüştürmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

Bizim Mutfak’ın yeni lezzetlerinden haberdar olmak ister misiniz?